ประชุมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30  น. ผ่านระบบ Google meet

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมกับ ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลประชุมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล สัปดาห์ที่ 6 “สะท้อนผลการอบรมกับสวก.ปรับแผนการพัฒนาหลักสูตรสู่การปฏิบัติ”