โรงเรียนบนเกาะ

โรงเรียนบนเกาะ
โรงเรียนตันหยงกาโบยชัยพัฒนา วิถีแห่งการเชื่อมร้อยภูมิทัศน์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาชุมชน สู่การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา