“โรงเรียนชุมชน” โรงเรียนบ้านมะหงัง

SANDBOX SATUN พื้นที่ที่การศึกษาถูกกำหนดโดยคนสตูล กับการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสตูล โดยใช้โครงงานฐานวิจัยเข้ามายกระดับความรู้จากการ

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านมะหงัง ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120

ที่มา : https://web.facebook.com/watch/?ref=external&v=894602921105759