กิจกรรม “1 คน 1 ความสามารถ” โรงเรียนอนุบาลสตูล

“1 คน 1 ความสามารถ” ห้องเรียนบูรณาการของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสตูล ที่ดึงศักยภาพของนักเรียน โดยการตั้งโจทย์การเรียนรู้ให้อยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนแต่ละคน และออกแบบวิชาที่อยากเรียนรู้ด้วยตนเอง

istanbul escort  marmaris escort  bodrum escort   fethiye escort  bodrum escort  didim escort