วันเด็กดีของอัลลอฮ (วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี 2565

โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กดีของอัลลอฮ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้…ได้

✅ ส่งและรับเอกสารประกอบการเรียนรู้ On Hand

✅ มอบของขวัญรางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

✅ รับค่าอาหารกลางวัน

✅ มอบทุนการศึกษา

❤️#สร้างอุมมะฮ์ดี_เก่ง_สื่อสารภาษาต่างประเทศ_อยู่ในสังคมอย่างสันติสุข

อาจเป็นรูปภาพของ ‎ข้อความพูดว่า "‎วันเด็กดี ของอัลลอฮ 2565 10 มกราคม 2565 "รู้คิด รอบ รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม" الهن SCHOOL II โรงเรียนอันซอเรียะห็อัดดีนียะห์‎"‎

ดูภาพเพิ่มเติ่มได้ที่นี้ EP.1 EP.2

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์

Facebook : https://www.facebook.com/ansoriahaddeneyah

LINE : https://lin.ee/VvBkrtw