สพฐ. ผสานพลัง Thai PBS ร่วมมือพัฒนาสื่อการเรียนรู้

นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำทัพ สพฐ. ผสานพลัง Thai PBS ร่วมมือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ https://www.edusandbox.com/2nd-feb-2022-office-of-the-basic-education-commission/
โดย สบน. ได้มีโอกาเข้าร่วมประชุมด้วยและ Thai PBS ได้มีการแนะนำช่องทางการเรียนรู้ที่มีการรวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆ ไว้เป็นจำนวนมากที่เว็บไซต์ https://www.altv.tv/home ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณครูทุกท่านไม่มากก็น้อยจึงนำมาฝากเล่าสู่กันฟังครับ