ศธ. เตรียมใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ นำร่อง 265 โรงเรียน

ศธ. เตรียมใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ นำร่อง 265 โรงเรียน เริ่มช่วงชั้นที่ 1 ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2/2564 ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ #หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Education) แนะนำที่เว็บไซต์ cbethailand.com “หลักสูตรฐานสมรรถนะ คิดได้ ทำเป็น เห็นคุณค่า”https://moe360.blog/2021/10/11/sema-1-cbehttps://www.trueplookpanya.com/blog/content/79321www.cbethailand.com