กิจกรรมเสวนา หัวข้อ ทำ PA อย่างไร ให้ตอบโจทย์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

สบน. ขอเชิญชวนทุกท่าน ทั้งที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา หัวข้อ ทำ PA อย่างไร ให้ตอบโจทย์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30-12.00 น. ผ่าน Zoom และ Facebook Live

นำเสวนาโดย

  • นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 สำนักงาน ก.ค.ศ.
  • นายร่มเกล้า ช้างน้อย ครู โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม.กทม.1
  • นางจารุวรรณ์ เลิศศรี ครู โรงเรียนบ้านปะทาย รร.นำร่องฯ จ.ศรีสะเกษ

ผู้ดำเนินรายการ นายทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจ คือ การนำเสนอตัวอย่างและการทำ PA และสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ PA โดยช่วงท้ายของการเสวนาจะมีการเปิดให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัย

ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ผ่านลิงก์ด้านล่างนี้ รับฟังผ่าน Facebook Live ที่ https://fb.watch/8T8UyghGrQ/