พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษารับผิดชอบงานธุรการของ “คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ซึ่งเปรียบเสมือนกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ และยังมีอำนาจหน้าที่ด้านงานวิชาการ

มีสถานศึกษานำร่อง จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่

  • โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ
  • โรงเรียนบ้านทางงอ
  • โรงเรียนบ้านควนเก
  • โรงเรียนอนุบาลมะนัง
  • โรงเรียนบ้านเขาจีน
  • โรงเรียนวัดหน้าเมือง
  • โรงเรียนอนุบาลสตูล
  • โรงเรียนบ้านโกตา
  • โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก
  • โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550