ประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์และทิศทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาของจังหวัดสตูล

โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธานกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล) นำเสนอวิสัยทัศน์และทิศทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ผ่านระบบ Zoom Meetings และรับฟัง การประชุมชี้แจงคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาความคืบหน้าในการบริหารงานของบุคคลของ ก.ค.ศ. และ สพฐ. เพื่อให้ดำเนินการบริหารงานให้เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรม ร่วมถึงหลักสูตรของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล