ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการขับเคลื่อนงานในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมและร่วมให้ข้อเสนอแนะกับผู้เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการวางแผนการขับเคลื่อนงานในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล โดยมี ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และ ศึกษานิเทศก์และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล