อบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลจัดการอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล : การออกแบบ Theme และ Roadmap โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน

วิทยากรโดย นายวิชัย จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาขัน ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้

ผ่านระบบ ออนไลน์ Google Meet