ศธจ.สงขลา เข้าศึกษาดูงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล โดยมีนางสาวพิธพร นิโกบ และนายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับ ชี้แจงรายละเอียดและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล