ประชุมชี้แจงการใช้เว็บไซต์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 15.30 น. – 16.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดประชุมชี้แจง การใช้เว็บไซต์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ด้วย Application Zoom วิทยากรโดย  นายมนตรี  มะสมัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้รับผิดชอบงาน      ด้านประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล