ลงนาม MOU ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการวิจัย และพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ที่ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
🍀ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๖
พร้อมด้วย นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล และ นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ , นางสาวพิธพร นิโกบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมประชุม และลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามเป้าหมายของการวิจัย เรื่อง“สตูลสมาร์ทเอ็ดยูเคชั่นโมเดล”การพัฒนานวัตกรรมภาคีเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับจังหวัดสู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสตูลอย่างยั่งยืน”ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๖ พร้อมด้วยนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล , ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช รุธิรโก อาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่(หาดใหญ่) BLOOMSBURY INTERNATION SCHOOL HATYAI ตั้งอยู่ ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา