ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 13 กันยายน 2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2565 มีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ ZOOM Could Meeting จากห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล