“ล็อกดาวน์ไม่ล็อกการเรียนรู้” ครั้งที่ 3

จากเวทีการเสวนา “ล็อกดาวน์ไม่ล็อกการเรียนรู้” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น. ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings และ Facebook Live ผู้ที่พลาดโอกาสเข้าร่วมประชุมเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “ล็อกดาวน์ไม่ล็อกการเรียนรู้” ครั้งที่ 3 บทเรียนครูสามเส้า กรณีศึกษาเครือข่ายโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล นำเสนอตัวอย่างการปรับตัวภายใต้บริบทของพื้นที่และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของโรงเรียนบ้านเขาจีนและโรงเรียนอนุบาลสตูล

รับชม “เสวนาล็อกดาวน์ไม่ล็อกการเรียนรู้” ครั้งที่ 3 เมื่อที่ 5 ก.ย. 64 ย้อนหลัง

ดาวน์โหลดเอกสารในการเสวนา

  1. มารู้จักกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.สตูล : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
  2. ฐานข้อมูลวิเคราะห์ออกแบบการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด รร.บ้านเขาจีน : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
  3. การจัดการเรียนการสอนแบบลดภาระใบงาน รร.บ้านเขาจีน : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
  4. นาฬิกาชีวิตกับโครงงานฐานวิจัย การปรับตัวของ รร.อนุบาลสตูล : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
  5. ตาราง PLC ระดับชั้น ป.4 รร.อนุบาลสตูล: คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
  6. หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการศึกษาในยุคปัจจุบัน : คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสาร

สามารถศึกษาบทความจากภาคีเครือข่ายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอครั้งนี้ได้เพิ่มเติมดังนี้

‘ครูสามเส้า’ นวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสตูล : เมื่อครูอยู่รอบตัวเรา และการเรียนรู้ไม่ได้หยุดแค่ห้องเรียน คลิกที่นี่  

‘ใบงานบูรณาการ’ โรงเรียนบ้านเขาจีน : เมื่อครูช่วยกันออกแบบการเรียนรู้ร่วมในโจทย์เดียว ลดภาระผู้เรียนและผู้ปกครอง คลิกที่นี่  

ถอดบทเรียน ‘ครูสามเส้า’ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต้องเป็นโอกาสและโจทย์ร่วมของสังคม : มุมมอง ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ คลิกที่นี่  

ปลดล็อกระบบการศึกษาไทย ปฏิรูปการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ : เสียงสะท้อนจากผู้ทรงคุณวุฒิ คลิกที่นี่


ผู้เขียน: ปราชญาพร แช่ใจ
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, อิศรา โสทธิสงค์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ปราชญาพร แช่ใจ
ที่มา: https://www.edusandbox.com/8-sep-2021-111-download-sandbox-satun-document-2/