ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสตูล ฝ่ายโครงสร้างและกลไก ครั้งที่ 2/2565

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสตูล ฝ่ายโครงสร้างและกลไก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสโตย ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เพื่อหารือและให้ความคิดเห็น(ร่าง) สาระสำคัญยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสตูล