งานมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สป.รวมใจ ยกระดับการศึกษาไทยในภูมิภาค”

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย ดร.สุริยา หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล นางสาวพิธพร นิโกบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร